نصب و راه اندازی سامانه هوشمند آبیاری فضای سبز

هدف:

به منظور مدیریت بهینه مصرف آب در آبیاری فضای سبز شهری، سامانه آبیاری هوشمند فضای سبز توسط سازمان فاوا به صورت پایلوت در محل میدان امام علی راه اندازی گردید.

گام‌های جرایی انجام شده:

  • بررسی مسیرهای آبیاری موجود در محل میدان امام علی
  • تهیه طرح مربوطه براساس مسیرهای آبیاری موجود
  • تهیه تجهیزات شامل سنسورهای هوشمند، تجهیزات ارتباطی، شیرهای برقی و ...
  • تهیه سامانه نرم افزاری جهت مانیتورینگ و کنترل وضعیت آبیاری

نتایج و دستاوردها:

  • مانیتورینگ لحظه ای وضعیت دما و رطوبت خاک محدوده تحت پوشش پروژه
  • تصمیم گیری در خصوص زمان آبیاری فضای سبز محدوده پروژه
  • کاهش هزینه های نیروی انسانی
  • کاهش مصرف آب با توجه به مدیریت زمان آبیاری