فعالیت‌های سازمان

موضوع فعالیت‌های سازمان بر اساس اساسنامه
​​​​​​​
 • مديريت ‌تهيه، اجرا و به‌روزرسانی معماری سازمانی و طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.

 • مديريت تهيه و اجرای طرح‌های موضوعی و موضعی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از قبيل طرح ايجاد و توسعه مراكز داده و زیرساخت‌های ارتباطی، مديريت امنيت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، بليت الكترونيک و رصدخانه شهری در چارچوب طرح جامع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری.

 • مديريت طراحی، ایجاد، بهره‌برداری، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ميان شهرداری، ادارات خدمت رسان شهر و ساير شهرداری های استان با استفاده از فناوری های نوین.

 • مديريت تأمین، نگهداری، تعمير و پشتيبانی انواع سخت‌افزارهای پسيو و اكتيو موردنیاز شهرداری.

 • جمع‌آوری، ذخیره، ارزیابی، تفسیر و تحلیل، بازیابی و اشاعه اطلاعات با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده به‌منظور کشف الگوهای معتبر و روابط در مجموعه داده‌های بزرگ.

 • مديريت طراحی و ایجاد سامانه‌های الكترونيكی و پنجره واحد شهری برای ارائه خدمات الكترونيكی به شهروندان از طريق اطلاع‌رسانی الکترونيکی و بر خط در خصوص شيوه ارائه خدمات، ارائه فرم­های استاندارد موردنیاز برای انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه‌های الکترونيکی و ارائه کليه خدمات ممکن به شهروندان به‌صورت الکترونيکی و برخط.

 • مديريت طراحی، ايجاد، راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌های اطلاعات مكانی (GIS) و تكميل لایه‌های مختلف اطلاعاتی موردنیاز مديريت شهری با فراهم نمودن ارتباط ميان بانک های اطلاعاتی فعال در ساير دستگاه‌های اجرايی.

 • مديريت طراحی، پياده‌سازی، نگهداری و به‌روزرسانی پايگاه و بانک های اطلاعاتی اسناد، مدارک و متون فنی شهرداری و بايگانی الكترونيک و سامانه‌هاي سازمان الكترونيك يكپارچه، كاربردی و مديريت دانش سازمانی.

 • مديريت تهيه و اجرای طرح پرداخت‌های خرد و الكترونيک در مجموعه شهری.

 • جمع‌آوری، نگهداری، تجزیه‌وتحلیل، به‌روزرسانی آمار و اطلاعات و پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداری و انتشار دوره‌ای گزارش توصیفی و تحلیلی عملکرد سازمان.

 • مديريت طراحی، پياده‌سازی، نگهداری و به‌روزرسانی زيرساخت امن شبكه‌های ارتباطی داخلی (اينترانت)، تجهيزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم به‌منظور مقاوم‌سازی امنيتی زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و تأمین دسترسی امن به شبكه ارتباطی جهانی (اينترنت) در شهرداری و سازمان‌های وابسته با رعايت استانداردهای امنيتی مربوطه.

 • مديريت طراحی و اجرای طرح استعلام‌ها و اخذ مجوزهای لازم به‌صورت الکترونيکی در شبکه بين دستگاهی به‌منظور افزايش سرعت و ارائه خدمات شايسته به شهروندان.

 •  مديريت طراحی، پیاده‌سازی، نگهداری و توسعه پرتال شهرداری به‌نحوی که حداقل اطلاعات و خدمات از قبيل اطلاعات عمومی شهر، تجارت ‌و‌ صنعت، آموزش، فرهنگ و هنر، کشاورزی و محیط‌زیست، بهداشت و درمان، امور قضايی و قوانين و ساير خدمات به‌صورت موضوعی و دسته‌بندی شده براي مردم قابل‌دسترسی باشد.

 • مديريت طراحی و اجرای پرداخت الکترونيکی به حساب‌های شهرداری بر اساس تعرفه‌های مصوب خدمات، به‌صورت کسر وجه از کارت‌بانکی درخواست‌کننده خدمت و واريز به‌حساب درآمدی شهرداری از کانال‌های مختلف ازجمله جايگاه اينترنتی شهرداری، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش، به‌صورت برخط.

 • آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی های عمومی درزمینه ­ی شهر و شهرداری الكترونيک و بسترسازی لازم به‌منظور جلب مشاركت‌های عمومي.

 •  ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، نيروهای نظامي و انتظامی در حوزه فعاليت و مأموریت سازمان با اخذ تعرفه بهاء تمام‌شده خدمات در صورت وجود ظرفيت‌های مازاد.

 • توسعه و استفاده از ظرفيت واقفان، خیرین، تشكل‌های تخصصی و حرفه‌ای، شرکت‌های تعاونی و خصوصی با رويكرد خريد خدمات، مشاركت و واگذاری مديريت واحدهای تحت مالكيت شهرداری به آن‌ها.

 • استفاده از شيوه‌های تأمین منابع مالی نوين از قبيل فاينانس، يوزانس، خطوط اعتباری، وام‌های بين‌المللی، وام‌های غير قرضی (سرمایه‌گذاری مستقيم داخلی و خارجی)، اوراق مشاركت، حكوک اسلامی با رعايت قوانين و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت‌های سازمان.