معرفی رئیس سازمان

مهدی فلاح تفتی
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

مهدی فلاح تفتی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ به عنوان سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب شد

مهدی فلاح تفتی پیش از این سمت معاون فنی و هوشمند سازی سازمان فاوا را عهده دار بود