سامانه جستجوی متوفیات سازمان آرامستانها


Responsive Image

هدف از سامانه مدیریت آرامستان، ارائه قابلیت ها و خدمات فنی سامانه با هدف مکانیزاسیون تمامی فرآیند ها و خدمات قابل ارائه آرامستان ها می­باشد به گونه ای که به صورت آنلاین و کاملاً لحظه ای به عنوان یک میز مدیریتی هوشمند به ارائه تمامی خدمات ارائه شده ( اعزام آمبولانس، انتقال متوفی، صدور گواهی دفن، پرداخت های مالی، دفن ، پیش فروش قبور، توسعه بلوک های دفن ، جستجوی متوفی ، مانیتورینگ قبور بر مبنای GIS  و ..) در آرامستانها در سطوح مدیران، مراجعه کنندگان و حتی بازدیدکنندگان بپردازد.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
سامانه جستجوی متوفیات سازمان آرامستانها