سامانه داده های آزاد شهرداری

هدف:

عنوان داده آزاد يا داده باز به داده هايي اطلاق ميشود كه به صورت رايگان و آزاد در اختيار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده كنند و در هر قالب دلخواهي بازنشر دهند. داده آزاد داراي محدوديت هاي سختگيرانه مربوط به حق كپي، يا موارد محدود كننده مشابه آن نميباشد و مفاهيم مشابهي با ديگر جنبش هاي باز نظير نرم افزارهاي متن باز يا محتواي آزاد دارد. داده هاي آزاد اغلب ازجنس حجيم داده هستند كه معمولا به مجموع هاي از داده ها اطلاق ميشود كه اندازه آنها فراتر از حدي است كه با روشها ونرم افزارهاي معمول بتوان آنها را جمع آوري، ذخيره، بازيابي و پردازش نمود. با اين حال، مجموعه داده هاي كوچك نيز مي توانند به صورت باز و آزاد منتشر شوند، به همين دليل اين دو تعريف از هم متمايز هستند. هدف از ایجاد این سامانه، افزایش سطح آگاهی و كیفیت زندگی شهروندان می باشد.

گام‌های اجرایی انجام شده:

  • بررسی و ارزیابی نمونه­ های موجود در سطح داخلی و بین­ المللی

برای داشتن یك سامانه داده آزاد شهری، بررسی و ارزیابی نمونه­ های موجود در سطح داخلی و بین­ المللی میتواند راهنمایی مناسب برای اتخاذ تصمیمات بهینه در این راستا باشد. با توجه به این نكته، نمونه ­های معتبرداخلی و خارجی قابل اتكا انتخاب گردید و از جنبه ­های مختلف چه در بحث انواع داده­ های آزاد نمایش داده شده و چه از حیث امكانات ارائه شده در سامانه­ ها و همچنین امكانات جانبی و مزایای آنها نسبت به یكدیگر مورد بررسی قرار داده شد.

  • پیشنهاد آیین نامه و سیاست انتشار داده­ های آزاد برای شهرداری یزد

رعایت این آیین­ نامه به شهرداری در انتشار هر چه بیشتر داده ­ها كه میتواند در بهبود خدمات و رضایت شهروندان موثر باشد كمك می نماید. از طرف دیگر از انتشار و استفاده غیرمجاز و سوء استفاده از داده­ هایی كه اطلاعات حساس یا خصوصی افراد را به مخاطره می­ اندازد جلوگیری می نماید.

  • بررسی و تحلیل سامانه های موجود داخلی و بین­ المللی
  • تولید سامانه بومی برای شهرداری یزد