راه اندازی سامانه ویدئوکنفرانس شهرداری

هدف: صرفه جویی در هزینه ها، زمان و تداوم سرویس دهی در ساعات غیر اداری و ایام کرونا

نصب و راه اندازی نهایی و ایجاد اتاق کنفرانسهای درخواستی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، شهرداری یزد و سازمانهای مربوطه از قبیل:

  1. اتاق کنفرانس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور
  2. اتاق کنفرانس شورای اسلامی شهر یزد
  3. اتاق کنفرانس شهردار محترم یزد
  4. اتاق کنفرانس معاون محترم  برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  5. اتاق کنفرانس معاون محترم شهرسازی و معماری
  6. اتاق کنفرانس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

گام سوم: آموزش طریقه استفاده از اتاق کنفرانسها به نمایندگان معرفی شده هر قسمت

گام چهارم: پشتیبانی و ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری نرم افزار ویدئو کنفرانس