نشست مدیران فاوا کلانشهر ها در مشهد

نشست مدیران فاوا کلانشهر ها در مشهد


نشست مدیران فاوا کلانشهر ها در مشهد

هفتاد و ششمین نشست مدیران فاوا کلانشهر ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد برگزار شد