مهدی فلاح تفتی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد شد

مهدی فلاح تفتی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جمال الدین عزیزی شهردار یزد طی حکمی مهدی فلاح تفتی را به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب کرد

مهدی فلاح پیش از این سمت معاونت فنی و هوشمند سازی سازمان فاوا را عهده دار بود