مهدی فلاح تفتی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد شد

مهدی فلاح تفتی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد شد


مهدی فلاح تفتی سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جمال الدین عزیزی شهردار یزد طی حکمی مهدی فلاح تفتی را به سمت سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد منصوب کرد

مهدی فلاح پیش از این سمت معاونت فنی و هوشمند سازی سازمان فاوا را عهده دار بود