سامانه شهربین

سامانه شهربین


سامانه شهربین

گزارش و پیگیری مشکلات شهری از طریق ارسال عکس، فیلم و صوت در قالب app اندرویدی و web app

- نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران با توجه به app پیمانکاری

- نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری

- شرکت شهروندان در نظرسنجی‌ها