سامانه جامع شهرسازی

سامانه جامع شهرسازی


سامانه جامع شهرسازی

سامانه جامع اطلاعات مکانی مبتنی بر sdi:

- مدیریت انواع لایه‌های اطلاعات مکانی و تصاویر هوایی

- به اشتراک‌گذاری اطلاعات مکانی از طریق ارائه سرویس‌های مکانی استاندارد از جمله wfs, wms

- ماژولار بودن سامانه جهت توسعه آن

 دارای ماژول ممیزی یا برداشت اطلاعات مکانی در سطح ستادی و عملیاتی (appبرداشت دارای فرم ساز)

- دارای ماژول آنالیز اطلاعات مکانی