سامانه اتوبوس یاب

سامانه اتوبوس یاب


سامانه اتوبوس یاب

مشاهده موقعیت اتوبوس روی نقشه بر روی app

-انتخاب ایستگاه و مشخص شدن مسیرهای عبوری از ایستگاه

- نمایش نزدیک‌ترین اتوبوس‌ها به ایستگاه

- نمایشگر هوشمند اطلاع‌رسانی جهت نصب در پایانه یا ایستگاه