عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری آغاز شد

عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری آغاز شد

عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری با حضور شهردار شهر جهانی یزد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران استانی و شهری با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال در بلوار آیت الله فقیه خراسانی آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – در مراسمی که با حضور شهردار شهر جهانی یزد، رئیس شورا و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران مناطق و رؤسای سازمان های شهرداری یزد و مدیران استانی برگزار شد، عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال آغاز شد.

خط انتقال پساب از مخزن مجاور پل الغدیر تا اکو پارک به طول 6700 متر و با میزان تخصیص پسابlit/s 50 و ظرفیت انتقالی 100- 85 لیتر در ثانیه در مدت زمان 4 ماه اجرا می شود.

آدرس کوتاه :