در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه شهردار یزد از طریق سامانه سامد به شهروندان پاسخ می دهد

در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه شهردار یزد از طریق سامانه سامد به شهروندان پاسخ می دهد


در روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه شهردار یزد از طریق سامانه سامد به شهروندان پاسخ می دهد

از ساعت 9 تا 11 روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه جمال الدین عزیزی از طریق شماره 111 و سامانه سامد پاسخگوی سئوالات شهروندان خواهد بود.

در راستای نهضت پاسخگویی و ارتباط با شهروندان،  جمال الدین عزیزی شهردار شهر میراث جهانی یزد از ساعت 9 الی 11 صبح چهارشنبه اول اردیبهشت ماه از طریق سامانه سامد و با شماره ارتباطی 111 به سئوالات شهروندان پاسخ می دهد.