جلسه ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوس های شهری در محل میدان جهاد

جلسه ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوس های شهری در محل میدان جهاد

جلسه ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوس های شهری در محل میدان جهاد روز چهارشنبه یازدهم دی ماه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد – جلسه ای در خصوص ارائه طرح جدید توقفگاه اتوبوس های شهری در محل میدان جهاد (جنب ترمینال مسافربری غدیر) روز چهارشنبه یازدهم دی ماه برگزار شد.

در این نشست که محمد رضا شفیعی رئیس سازمان، پورسلمان عضو هیئت مدیره سازمان و مشاور طرح و داود زارع معاون فنی سازمان حضور داشتند، اعضاء در خصوص جزئیات این طرح، همچنین معایب و محاسن این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آدرس کوتاه :