تأکید بر تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی

تأکید بر تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی


تأکید بر تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی

در نشست وبیناری پیشگیری از تخلفات ساختمانی بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی  و دسترسی شهروندان به اطلاعات ملک، بدون حضور در شهرداری و نظام مهندسی تأکید شد.

امروز سی ام فروردین ماه در راستای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، وبیناری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار یزد و نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی  برگزار شد و در آن، بر لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه تأکید گردید.

در این نشست وبیناری،  اتصال سامانه های شهرداری به اطلاعات نظام مهندسی و دفاتر مهندسی به منظور دسترسی شهروندان به این اطلاعات، بدون مراجعه به شهرداری و نظام مهندسی سفارش شد.

علاوه بر این، احصاء آمار ساخت و سازهای ارسال شده به کمیسیون های ماده 100 در سنوات مختلف و بررسی، تجزیه و تحلیل آنها و برنامه ریزی و تصمیم گیری متناسب با آن، از جمله تأکیدات جلسه  مذکور بود.

 همچنین  در این وبینار، عدم نیاز به بررسی نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی و کفایت تأیید نقشه توسط طراح و دفتر مهندسی مطرح شد.