آغاز عملیات زیباسازی جداره زیرگذر میدان ابوذر

آغاز عملیات زیباسازی جداره زیرگذر میدان ابوذر


آغاز عملیات زیباسازی جداره زیرگذر میدان ابوذر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از طراحی جدید زیرگذر میدان ابوذر با طرح جدید و متناسب با ساختار تاریخی شهر یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – سید علیرضا رسولی با بیان این مطلب که جداره های شهری می توانند بخش مهمی از منظر و سیمای شهری را عهده دار باشند و این نماها هر روزه در معرض دیدگاه هزاران بیننده قرار می گیرند و می توانند نقش بسیار مهمی در شناساندن فرهنگ و هویت به اقشار مختلف ایفا کنند، افزود: در طرح زیرگذر مذکور سعی شده با اقتباس از گره چینی و طرح های استفاده شده در نمادهای تاریخی شهر جهانی یزد مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: در طراحی معماری اصیل شهر یزد از هندسه نقوش که مبنای تزئینات معماری شهر یزد و تکرار و ریتم تکامل و نیز حضور شبکه های هندسی بهره گرفته شده است و این سازمان نیز با اقتباس از هنر معماری اصیل شهر جهانی یزد از تلفیق گره چینی های درب و زیر گنبد مسجد جامع یزد و استفاده از پالت های رنگ خاص به یک طرح جامع برای زیر گذر مورد نظر رسیده و عملیات اجرایی آن را از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار داده است.