مجید بیکی

 

ریاست سازمان

 

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار / کارشناس علوم کامپیوتر

 
 

 

سوابق عضویت‌ها

 

ردیف

عناوین مسئولیت ها

محل فعالیت

زمان شروع

مدت

 1.  

رییس سازمان فاوا

سازمان فاوای شهرداری یزد

1398

-

 1.  

مدیر واحد نرم‌افزارهای تخصصی

سازمان فاوای شهرداری یزد

1386

3سال

 1.  

مدیرسیستم جامع اداری و مالی فاوا (با حفظ سمت مدیر نرم افزارهای تخصصی)

سازمان فاوای شهرداری یزد

1389

1392

 1.  

ریاست کارگروه ممیزی امنیت اطلاعات شهرداری یزد

شهرداری یزد

1387

1390

 1.  

نماینده فنی کمیسیون مناقصات

سازمان فاوای شهرداری یزد

1390

تاکنون

 1.  

مدیرپروژه سامانه جامع اطلاعات مکانی مبتنی بر SDI

سازمان فاوای شهرداری یزد

1389

تاکنون

 1.  

مدیر پروژه تهیه RFPهای نرم افزاری

سازمان فاوای شهرداری یزد

1386

تاکنون

 1.  

مدیرفنی پروژه های نرم افزاری و رئیس اداره نرم‌افزار

سازمان فاوای شهرداری یزد

1393

تاکنون

 1.  

مدیرفنی سامانه باشگاه مبشران غدیر

ستاد مبشر غدیر

1394

1396

 1.  

مدیر پروژه، طراح و ایده پرداز سامانه جامع خط تولید نرم افزار (SF)

سازمان فاوای شهرداری یزد

1394

1397

 1.  

مدیر پروژه، طراح و ایده پرداز کارت شهروندی جدید و حساب آنلاین متمرکز شهروندی یزد مبتنی بر QR (با قابلیت ریالی و امتیازی همچنین سامانه وفاداری شهروندی)

سازمان فاوای شهرداری یزد

1394

تاکنون

 1.  

عضو کارگروه کارت شهروندی یزد

سازمان فاوای شهرداری یزد

1394

تاکنون

 1.  

پیشنهاد دهنده : تولید و اشتراک گذاری نقشه باز و قابل ویرایش OSM

ثبت در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها و تصویب آن

1395

-

 1.  

عضو کمیته اجرایی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شهرداری یزد

شهرداری یزد

1395

تاکنون

 1.  

عضو کارگروه آموزشی شهرداری یزد

شهرداری یزد

1396

تاکنون

 1.  

عضوکارگروه تخصصی توسعه مدیریت، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

شهرداری یزد

1396

تاکنون

 1.  

مدیرپروژه بخش نرم افزاری سامانه شهربین یزد

شهرداری یزد

1397

تاکنون

 1.  

مدیرپروژه سامانه نقشه همراه یزد

شهرداری یزد

1397

تاکنون

 1.  

مدیرپروژه بخش نرم افزاری ممیزی اطلاعات مکانی

مبتنی بر SDI

شهرداری یزد

1389

تاکنون

 1.  

مشاور طرح کوثر یزد

شرکت کوثر

1394

1395

 1.  

مدیر پروژه نرم افزاری سامانه جامع آماری در بخش برقراری اتصالات بین سیستم های شهرداری با سیستم جامع آماری

شهرداری یزد

1388

تاکنون

 1.  

مدیر پروژه سامانه نرم افزاری پارکینگ های مکانیزه شهرداری یزد

شهرداری یزد

1396

تاکنون

 1.  

مدیر پروژه نرم افزارهای ساماندهی بایگانی شهرداری، نرم افزارهای تخصصی سازمان ها، نرم افزارهای عوارض خودرو و حفاری انشعابات( واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت)

شهرداری یزد

1390

تاکنون

 

 


 

 

 

تالیفات :

رديف

عنوان 

نام نشريه

1

انتخاب ERP برای سازمانهای دولتی انتشار کتاب

2

خطوط تولید نرم افزار و خصوصیات آنها

انتشار کتاب

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

اختراعات :

 

ردیف

عنوان 

1

پروژه رابط برق قابل برنامه‌ریزی زمانی و تقویمی و کنترل رابط برق از طریق برنامه موبایل