فراخوان عمومی ارزیابی کیفی

سازمان فاوا شهرداری یزد در نظر دارد جهت ارزیابی  شرکتهای مختلف، مبنی براجرای پروژه طرح دیتا شهر یزد شرکت های اصلح را انتخاب نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1393/10/18 اسناد و رزومه‌کاری خود را به دبیرخانه سازمان فاوا شهرداری یزد به آدرس: یزد، میدان آزادی، ساختمان شهرداری مرکز، طبقه اول ارسال نمایند.

شرایط عمومی طرح:

1-چاپ نقشه: همسان سازي تصاوير ماهواره اي با نقشه وضع موجود در محيط  جی آی اس

2-بلوك گردشي و برداشت اطلاعات ميداني

3-اصلاح نقشه: با استفاده از نرم افزارهاي ترسيم و جی آی اس

4- تکمیل اطلاعات وضع موجود با استفاده از تصاوير ماهواره اي

5-مميزي كامل

6-مغایرت گیری

تلفن تماس  37256969-035 -داخلی307 آقای مزرعه ملایی

روابط عمومی سازمان فاواشهرداری یزد