برداشت اطلاعات 4000 معبر سطح شهر یـزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد، مهدی فلاح رئیس سازمان از برداشت اطلاعات معابر سطح شهر و مستندسازی وضع موجود معابر خبر داد.


وی با بیان اینکه این سازمان به عنوان متولی تولید و روزآمدسازی لایه های مکانی سطح شهر یزد می باشد افزود دراین پروژه محدوده ای بالغ بر 2300 هکتار که منطقه یک و بخشی از منطقه چهار شهرداری یزد را در برمی گیرد، پایش و اطلاعات حدود 4000 معبر برداشت و ساماندهی شده وعلاوه بر برداشت عکس از تمامی تابلوهای معابر، کلیه معابر گروه بندی شده و نامها برروی لایه مربوطه در سامانه شهرداری اصلاح و تکمیل خواهد شد.


حسین خواجه پور دبیر کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر یزد نیز اعلام کرد: پس  از اتمام این پروژه که در مدت کمتر از سه ماه انجام خواهد شد معابری که نیاز به نامگذاری دارند به دبیرخانه کمیته نامگذاری شورای شهر ارسال شده تا  پس از نامگذاری و اتمام پروژه در این محدوده، مشکل معابر فاقد نام و فاقد شماره حل گردد.