اصلاحیه مناقصه ارائه خدمات برخط صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام به شهروندان

قابل توجه شرکت کنندگان محترم

 

باتوجه به اینکه اصلاحات جدیدی در اسناد قبلی صورت گرفته که به رنگ قرمز مشخص می باشد.خواهشمند است در صورت شرکت در مناقصه پیشنهاد خود را براساس این اصلاحات ارائه نمائید.

تاریخ تحویل اسناد 1398/06/06 و بازگشایی پیشنهادات تاریخ 1398/06/07 می باشد.

 

 جهت دریافت اسناد جدید اینجا کلیک نمائید.