پروژه انطباق و انتقال اطلاعات از روی نقشه‌های موجود بر بستر نقشه جدید 1:2000 سال 93 آغاز شد

پروژه انطباق و انتقال اطلاعات از روی نقشه‌های موجود بر بستر نقشه جدید 1:2000 سال 93 آغاز شد


پروژه انطباق و انتقال اطلاعات از روی نقشه‌های موجود بر بستر نقشه جدید 1:2000 سال 93 آغاز شد

 

با تکمیل فازهایی از نقشه جدید 1:2000 شهر یزد پروژه انطباق و انتقال اطلاعات از نقشه‌های موجود شهرداری یزد به نقشه جدید آغاز شد.

مدیر واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود در این پروژه تمام پارسل‌های املاک در هر دو نقشه بررسی و پس از تخصیص کدنوسازی به نقشه‌های جدید دو نقشه ادغام خواهند شد و در نهایت نقشه جدید یزد با تکمیل کدنوسازی و اعمال تغییرات به عنوان نقشه پایه در سامانه جامع شهرسازی بارگذاری خواهد شد.

علیرضا سرسنگی ادامه داد لایه‌های اطلاعاتی تکمیلی، از قبیل مصوبات کمیسیون ماده 5، پروانه‌های صادره و کمیسیون ماده صد و ...  نیز مجدداً بررسی و در صورت نیاز اصلاح می‌گردند.

وی خاطر نشان کرد تمامی لایه‌های بارگذاری شده در سامانه جامع شهرسازی در پایان این پروژه به‌روز خواهند شد.  

گفتنی است غنای اطلاعات توصیفی و مکانی نقشه شهری یزد با انجام پروژه‌های ممیزی پارک‌ها، واحدهای تجاری، اداری و آپارتمانی شهر یزد در سال  جاری، توسط سازمان فاوا افزوده شد.