همکاری و مشارکت با بانک‌های استان یزد در راستای برقراری سامانه کارت هوشمند شهروندی آغاز شد

همکاری و مشارکت با بانک‌های استان یزد در راستای برقراری سامانه کارت هوشمند شهروندی آغاز شد


همکاری و مشارکت با بانک‌های استان یزد در راستای برقراری سامانه کارت هوشمند شهروندی آغاز شد

سازمان فاوا شهرداری یزد همکاری و مشارکت با بانک‌های استان یزد در راستای برقراری سامانه کارت هوشمند شهروندی را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد، روز گذشته جلسه‌ی مشترک با بانک انصار یکی از پیشگامان عرصه مشارکت سامانه‌های کارت پول در کشور و شهر یزد در دفتر سرپرست سازمان فاوا برگزار شد.

در این جلسه پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل عمومی و گسترش همکاری فیمابین بحث و تبادل نظر شد. سرپرست سازمان فاوا با بیان این مطلب که کارت بلیط اتوبوس‌ها گام نخست شهرداری یزد در حوزه کارت شهروندی است خاطر نشان کرد این سازمان در حال بررسی طرح های واصله برای گسترش کارت هوشمند شهروندی در حوزه‌های حمل و نقل و خدمات شهری است.