نشست چند جانبه عضو شورای اسلامی شهر یزد و رؤسای سازمان های فاوا و حمل و نقل شهرداری یزد با شرکت بخش خصوصی پرداخت الکترونیکی؛

نشست چند جانبه عضو شورای اسلامی شهر یزد و رؤسای سازمان های فاوا و حمل و نقل شهرداری یزد با شرکت بخش خصوصی پرداخت الکترونیکی؛


نشست چند جانبه عضو شورای اسلامی شهر یزد و رؤسای سازمان های فاوا و حمل و نقل شهرداری یزد با شرکت بخش خصوصی پرداخت الکترونیکی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز پنجشنبه 29 فروردین 1398، نشستی چند جانبه با حضور حمید رضا قمی عضو شورای اسلامی شهر یزد، تاج آبی مدیر عامل سازمان فاوا و محمد رضا شفیعی رئیس، معاونین فنی مهندسی و نظارت بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری یزد و جمعی از کارشناسان مربوطه با شرکت بخش خصوصی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و اتوبوس درونشهری برگزار گردید که در طی آن پس از بحث و تبادل نظر در مورد نحوه پرداخت الکترونیکی کرایه اتوبوس و تاکسی تصمیمات لازم گرفته شد.