نشست مشترک با نمایندگان مرکز رشد پارک علم و فن آوری

نشست مشترک با نمایندگان مرکز رشد پارک علم و فن آوری


نشست مشترک با نمایندگان مرکز رشد پارک علم و فن آوری

روز گذشته جلسه ای با مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فن آوری اقبال در محل سازمان فاوای شهرداری یزد تشکیل گردید.

این جلسه با حضور تاج آبی مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری یزد و فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد ،  و نمایندگان چند شرکت مستقر در پارک علم و فن آوری ، برگزار گردید.

در ابتدای جلسه فرهنگ نیا به ارائه توضیحات پیرامون ماموریتها و وظایف و امکانات پارک علم و فن آوری در حمایت از ایده ها و شرکتهای نوپا پرداخت و همچنین به امکان همکاری بیشتر پارک علم و فن آوری با سازمان فاوا شهرداری یزد اشاره نمود.

در ادامه تاج آبی نیز به مرور خدمات و سرویسهای اصلی سازمان پرداخت و همچنین اهم رویکرد شهرداری و خدمات آن را برشمرد و خاطر نشان نمود که عمده چالش مهم با برخی از شرکتهای دانش بنیان و ایده های جدید عدم آشنایی آنها با نوع خدمات شهرداری و سازوکارهای آن است. همچنین ایشان با توجه به آنکه نقش شهرداریها در مدیریت شهری بسیار محوری است به ادامه تعاملات و درک نیازهای واقعی شهرداریها تاکید نمود و نحوه ورود شرکتها به مقوله همکاری با شهرداری را بسیار حائز اهمیت دانست. وی موضوع شهر هوشمند را نیز از جمله موارد قابل توسعه برشمرد به صورتی که شرکتهای دانش بنیان و ایده های جدید می توانند در ذیل این موضوع فعالیتهای مناسبی را داشته باشند.

موضوع استفاده بهینه از داده ها و اطلاعات شهری و آنالیز و تحلیل آنها در قالب مباحثی چون داده کاوی و ارائه خدمات نیز مبحثی بود که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین در این جلسه نمایندگان شرکت های مستقر در پارک نیز به ارائه دیدگاهها و دلمشغولی های خود پرداختند. از جمله دغدغه کپی رایت ، اطمینان از ثبات همکاری با بخش دولتی و مقولات دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر گردید طی جلسات آتی در پارک علم وفن آوری و با حضور شرکتها و مسئولین مربوطه جلساتی برگزار گردد و دامنه همکاریهای بیشتر فراهم شود.