نتیجه فراخوان انتخاب نام و طراحی بصری کارت شهروندی یزد

نتیجه فراخوان انتخاب نام و طراحی بصری کارت شهروندی یزد


نتیجه فراخوان انتخاب نام و طراحی بصری کارت شهروندی یزد

به اطلاع می­رساند جلسه کارگروه کارت شهروندی پیرامون بررسی نتایج فراخوان انتخاب نام و طرح کارت شهروندی یزد در تاريخ نهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و پنج در محل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)  شهرداري يزد برگزارشد و پاسخ­ های رسیده به سازمان قرائت و بررسی گرديد.

با توجه به بررسی پاسخ های ارسالی، اعضای کارگروه ضمن تشکر از مشارکت پیشنهاد دهندگان نام و طرح کارت شهروندی و با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات و اهداف پیش بینی شده،  هیچ یک از پیشنهادات ارسالی را حائز انتخاب ندانست. 

بنابراین پس از کسب نظر از مشاورین مربوطه، عنوان یزد کارت  و  طراحی زیر برای کارت شهروندی یزد در نظر گرفته شد.

بدینوسیله ضمن قدردانی مجدد از مشارکت کنندگان محترم در فراخوان، امید است اجرای این طرح نقش بسزایی در  افزایش رفاه و آسایش شهروندان یزدی و ارائه بهتر خدمات شهری داشته باشد.