فراخوان کارت شهروندی

فراخوان کارت شهروندی


فراخوان انتخاب طرح و عنوان کارت شهروندی یزد

 

شهرداری یزد در نظر دارد در راستای ارائه خدمات یکپارچه به شهروندان در قالب کارت شهروندی نسبت به دریافت آثار به شرح ذیل اقدام نماید.

  1. طراحی بصری کارت
  2. ارائه پیشنهاد عنوان (نام) کارت

بدینوسیله از تمامی هنرمندان و علاقمندان جهت مشارکت در این فراخوان دعوت می­گردد با مطالعه کامل موارد مندرج در فراخوان نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه  سازمان فاوا شهرداری یزد اقدام نمایند.

 

فایلهای مربوط به این فراخوان از لینک های زیر قابل دریافت می باشد:

 

لینک دریافت فایل pdf  فراخوان.

لینک لوگوی شهرداری یزد

لینک لوگوی سازمان فاوا

 

تلفن : 03537256969  (داخلی 365: مدیریت روابط عمومی -- داخلی : 300 : مدیریت سامانه های هوشمند)