صدور مجوز کلیه امور حفاری شهرداری یزد از نیمه آبان ماه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود

صدور مجوز کلیه امور حفاری شهرداری یزد از نیمه آبان ماه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود


صدور مجوز کلیه امور حفاری شهرداری یزد از نیمه آبان ماه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود

صدور مجوز و نظارت بر امور حفاری شهرداری یزد از نیمه آبان ماه امسال تنها از طریق دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک میسر خواهد بود.

سرپرست سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود سامانه الکترونیکی حفاری‌ها بر بستر SDI ابتدای امسال تهیه و مورد تست قرار گرفت و به موازات آن با دعوت از نماینده دفاتر پیشخوان رایزنی‌ها جهت واگذاری کلیه خدمات امور حفاری به این دفاتر آغاز شد.

مسعود تاج آبی گفت از نیمه آبان ماه شهروندان می توانند با ارائه اطلاعات مالکیتی و ملکی خود به دفاتر پیشخوان نسبت به اخذ مجوز حفاری اقدام نمایند.

تاج آبی ادامه داد دفاتر پیشخوان در طول مدت حفاری بر روی آن نظارت داشته و در صورت عدم ترمیم آسفالت در موقع مقرر مراتب را به شهرداری یزد اطلاع خواهند داد.

گفتنی است تاکنون در راستای تسریع در ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات به شهرداری علاوه بر این خدمت، کلیه خدمات مرتبط با عوارض خودرو نیز به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.