شهر قابل تقدیر در توسعه شاخص‌های شهر هوشمند

شهر قابل تقدیر در توسعه شاخص‌های شهر هوشمند


شهر قابل تقدیر در توسعه شاخص‌های شهر هوشمند


شهردار یزد در جلسه شورای سازمان فاوا مطرح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت دیتای شهر/ اعضای جدید شورای سازمان فاوا شهرداری یزد معرفی شدند

شهردار یزد در جلسه شورای سازمان فاوا مطرح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت دیتای شهر/ اعضای جدید شورای سازمان فاوا شهرداری یزد معرفی شدند به...

۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 203 بازدید