شهرداری یزد و پلیس آگاهی استان تفاهم نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی امضا کردند

شهرداری یزد و پلیس آگاهی استان تفاهم نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی امضا کردند


شهرداری یزد و پلیس آگاهی استان تفاهم نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی امضا کردند

شهرداری یزد و پلیس آگاهی استان با  برقراري ارتباط مجازي در جهت خدمات‌دهی بهتر و مستمر به شهروندان شهر یزد و مدیریت بهینه در جهت کاهش جرائم، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور شهردار یزد، رئیس پلیس آگاهی استان و مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد در محل شهرداری یزد برگزار گردید، تفاهم نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی بر بستر سامانه بومی SDI منعقد شد.

در حاشیه این جلسه مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت ارتکاب جرم در مکان با یک موقعیت جغرافیایی خاص رخ می دهد و امکان تحلیل آن، بوسیله ابزارهای جغرافیایی وجود دارد. مسعود تاج آبی گفت در گذشته، شناخت و تحلیل الگوهای حاکم بر جرایم به طور دستی توسط یک یا چند مأمور انجام می گرفت و مأموران داده‌ها را جمع آوری و بر اساس زمان و مکان مربوطه دسته بندی کرده و در نهایت از روی آنها برخی الگوهای جرایم را به دست می‌آوردند.

تاج آبی گفت امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  به عنوان یکی از بزرگترین تحولات تکنولوژی اطلاعات، بیشترین کاربردها را در امور انتظامی و همچنین مطالعه و بررسی جرایم پیدا کرده است. وی ادامه داد تحلیل‌های مکانی به عنوان یکی از امکانات اساسی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، می‌تواند بینشی را نسبت به چگونگی ارتباط بین موقعیت و مکان، فضای شهری، تراکم جمعیت، امنیت، کانون‌های جرم‌خیز و جرم فراهم آورد و شناسایی این رابطه می تواند در جهت پیش بینی و پیشگیری از جرم مورد استفاده پلیس آگاهی استان قرار گیرد.

گفتنی است تفاهم نامه تبادل اطلاعات مکانی و توصیفی بر بستر سامانه SDI پیش‌ از این مابین شهرداری یزد و ده ارگان شهری امضا شده است.