سیاست سازمان فاوا در سال 99: سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم،

سیاست سازمان فاوا در سال 99: سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم،


سیاست سازمان فاوا در سال 99: سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات و سرویس های بر خط به عموم مردم،


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

با حضور بیکی سرپرست سازمان فاوا ،فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ، فلاح معاون فنی و هوشمند سازی و روستایی معاون اداری مالی سازمان فاوا ، برنامه ها و سیاست های کلی سازمان فاوا ،در بودجه سال 99 بررسی شد.

سرمایه گذاری در حوزه فاوا و شهر هوشمند، ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان بر محور سامانه جامع شهروندی، ارتقاء زیرساخت ها برای ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان ،آموزش شهروندی و امنیت زیرساخت ها از مهمترین برنامه های فاوا در سال۹۹ خواهد بود.

بیکی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در این جلسه با اشاره به نگاه درآمدی این سازمان به بودجه سال۹۹ گفت: در سه حوزه سامانه حساب آنلاین شهروندی ، واگذاری و اجاره فیبر نوری و استفاده از پهپاد، با توجه به اینکه سازمان فاوا ،درگیر اجرای این سه مورد هم خواهد بود با نگاه درآمدی پیش خواهیم رفت.

در ادامه و در این جلسه، بودجه  بیش از ۹۶  پروژه عمرانی مرتبط با سازمان فاوا بررسی و تاکید شد در این پروژه ها ضمن کاهش هزینه ها، به سمت افزایش درآمد، برنامه ریزی شود.

بررسی سیاست کلی و جزئی سازمان فاوا ، بررسی بودجه پروژه های در حال اجرا، نیمه تمام و جدید ،در راستای طرح در  کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر ، از دیگر موارد مورد طرح، جهت بررسی و  تصویب بودجه سال ۹۹بود