سومین جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در همایش شهر هوشمند برگزار شد.

سومین جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در همایش شهر هوشمند برگزار شد.


سومین جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در همایش شهر هوشمند برگزار شد.

روز گذشته سومین جلسه همفکری جهت شرکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری برگزار گردید.

این جلسه با حضور نمایندگانی از منطقه ویژه علم و فن آوری، پارک علم و فن آوری یزد و شرکت پویش داده نوین، به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در این جلسه‌ مسعود تاج آبی - مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد - به طرح موضوع پیرامون جزئیات جانمایی غرفه ها و وضعیت کلی پاویون استان یزد پرداخت. همچنین شرکت کنندگان به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود پیرامون نحوه ارائه محتوا در این همایش پرداختند. در پایان جلسه جانمایی غرفه ها صورت گرفت و مقرر گردید تا طراحی اولیه غرفه ها و محتوای قابل ارائه در همایش تهیه گردد و در جلسه آتی جهت تصویب نهایی به شور گذاشته شود.

شایان ذکر است که این نشست از مجموعه جلسات مشترک جهت نحوه همکاری و مشارکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری و هماهنگی نهاد ها و شرکتها جهت ارائه توانمندیهای شهر و استان یزد در این همایش بوده است.

سازمان فاوا شهرداری یزد ، منطقه ویژه علم و فن آوری ، گروه پیشگامان کویر ، کانون تفکر شهر هوشمند ، پارک علم و فن آوری ، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد ، شرکت دانش بنیان سافا و شرکت پویش داده نوین از جمله شرکتها و نهادهای استان یزد هستند که در اقدامی مشترک در این همایش و نمایشگاه جانبی آن حضور خواهند یافت.

دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱ و ۲ شهریور در تهران برگزار خواهد شد .