سلسله نشت های کانون تفکر به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد برگزارشد.

سلسله نشت های کانون تفکر به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد برگزارشد.


سلسله نشت های کانون تفکر به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد برگزارشد.

سلسله نشت های کانون تفکر به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد برگزارشد.

سلسله نشت های کانون تفکر به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد برگزارشد .به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا این نشست که با حضورمسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد ،اکرم فداکار مدیر کل اداره ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان ، کارشناسان و اساتید دانشگاه درحوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند در مجموعه شهرداری تشکیل شد. در ابتدای این جلسه مسعود تاج آبی مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری یزد ضمن خوش آمد گویی به اعضاء سرفصل موضوعات و دستور جلسه را مورد بحث قرار داد و سپس سید محسن نقیبی زاده به ارائه موضوع "داده های آزاد (باز) و نمونه کاربرد آن در شهر هوشمند" پرداخت.

در این جلسه تعاریف و سیاستهای جاری حول موضوع داده باز  (open data) و کلیات اجرای پروژه طراحی و پیاده سازی زیرساخت انباره داده و داده های باز شهرداری یزد، ارائه گردید و در ادامه جلسه شرکت کنندگان به ارائه نقطه نظرات خود حول موضوع و نحوه اجرا و پیاده سازی داده های باز پراختند.

در این جلسه مقرر گردید جهت اجرای صحیح پروژه های داده باز در شهر یزد، مجموعه قوانین و آیین نامه های مربوطه، ذیل قوانین بالا دستی تدوین گردد و بدین منظور کارگروهی شامل افراد متخصص علم داده، کارشناسان حقوقی و آشنا به تدوین قوانین، تشکیل گردد.

داده باز مفهوم جدیدی است و ریشه‌ی آن در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید در راستای افزایش شفافیت به حجم انبوه اطلاعاتی که به طور مرتب در حال تولید می­باشد، دسترسی داشته باشند. داده‌ها در صورتی باز محسوب می‌شوند که هر شخصی بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آن‌ها استفاده نماید.

 . لازم به ذکر است شهرهوشمند به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد :

  1. حاکمیت هوشمند 2- شهروند هوشمند3- محیط زندگی و محل زندگی هوشمند 4- اقتصاد هوشمند5- حمل و نقل هوشمند6- انرژی هوشمند