سامانه مکان یابی خودروهای شهرداری بر بستر GPS راه اندازی شد

سامانه مکان یابی خودروهای شهرداری بر بستر GPS راه اندازی شد


سامانه مکان یابی خودروهای شهرداری بر بستر GPS راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد ، با کمک واحد مانیتورینگ  سازمان فاوا شهرداری یزد و با مشارکت بخش خصوصی ، سامانه مکان یابی خودروهای شهرداری یزد بر بستر GPS آغاز به کار نمود.

آقای مهندس حیدری مدیر واحد مانیتورینگ سازمان در گفتگو با خبرنگار ما گفت : این سامانه اکنون برای سازمان آتشنشانی شهرداری به صورت کاملا بومی ارائه گشته است و در کنار زیرسامانه های عملیاتی و ثبت رویداد امکان ردیابی و مکان یابی خودروهای آتشنشانی را در سطح شهر فراهم می آورد.

وی افزود این سامانه برای دیگر سازمانهای شهرداری از جمله اجرائیات ، آرامستانها ، پارکها ، عمران و مدیریت پسماند شهرداری نیز راه اندازی و فعال شده است همچنین در سال جاری معاونت خدمات شهری نیز از امکانات رصد و مسیریابی سامانه GPS بهره مند گردیده است.

سامانه مکان یابی GPS امکان رصد و ردیابی برخط خودروها و همچنین گزارش گیری دقیق از مسیر تردد و فعالیت حمل و نقلی را فراهم می آورد.