سامانه سهیم

سامانه سهیمشهروندان یزدی با نصب اپلیکیشن" سهیم " به خدماتی نظیر کیف پول شهروندی، اخذ امتیاز از تحویل پسماند خشک، تبدیل امتیاز به ریال، خرید بلیط پارک، خرید بلیت اتوبوس، پارک حاشیه‌ای، ثبت، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت قبوض شهرداری، پرداخت عوارض سالیانه خودرو دست پیدا خواهند کرد و پرداخت خلافی خودرودست  پیدا خواهند کردهد گرفت.