سامانه حساب آنلاین شهروندی

سامانه حساب آنلاین شهروندی


کیف پول آنلاین شهروندی به صورت ریالی و امتیازی 
 
دارایی سامانه وفاداری(loyalty) برای ارتباط مستمر با شهروندان 
 
ارائه تمام خدمات کیف پول و تمام خدمات قابل ارائه شهرداری در app جامعه شهروندی به صورت ارائه سرویس
 
 مصرف از کیف پول به سه شکل : اسکنqr ثابت، تولید بلیط qr یا استفاده از userqr و همچنین اتصال شناسه‌های کاربردی به‌‌عنوان مثال( پلاک خودرو, کد پستی و غیره) به کیف پول و مصرف خودکار یا دریافت خدمات براساس آن شناسه‌ها 
 
طراحی سامانه به صورت کاملاً سرویسی و ارائه خدمات کیف پول به شرکت‌های ثالث