سامانه جامع شهرسازی

سامانه جامع شهرسازی


- نمایش طرح تفصیلی شهر یزد
 
-نمایش عکس‌های پانوراما از معابر و اماکن بافت تاریخی 
 
- امکان پرداخت عوارض نوسازی به‌صورت آنلاین و بر خط
 
- محاسبه عوارض و تراکم صدور پروانه ساختمانی 
 
- سامانه ارائه خدمات غیرحضوری صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام شهروندان