سامانه اینتر نتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید

سامانه اینتر نتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید


سامانه اینتر نتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید

با عنایت به مصوبات شورای اسلامی شهر یزد و در راستای تحقق شهر هوشمند سامانه اینتر نتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید.

سامانه اینتر نتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید

 

با عنایت به مصوبات شورای اسلامی شهر یزد و در راستای تحقق شهر هوشمند سامانه اینترنتی شفافیت شهرداری یزد راه اندازی گردید.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد،  در این درگاه اینترنتی اطلاعاتی نظیر بودجه97 شهرداری، لیست تمامی قراردادهای شهرداری از سال 96 که شامل موضوع قرارداد، مبلغ نهایی قرارداد، نام پیمانکار، تاریخ انعقاد قرارداد، طرح تفصیلی  و دیگر موارد در دسترس عموم شهروندان قرار می گیرد.

 

در مراسم رونمایی از این سامانه شهردار یزد شفافیت را یکی از اصول 9 گانه منشور حکمرانی شهری دانست و افزود: واژه حکمرانی، برمفهوم پاسخگو بودن در دو حوزه سیاست گذاری و اجرا استوار است وحکمرانی خوب شهری براساس حرکت از مفهوم حکومت شهری به حکمرانی شهری به دنبال فراهم ساختن بستری مناسب برای مشارکت کلیه ذی نفعان در اداره و توسعه پایدار شهری می باشد.

 

مهدی جمالی نژاد همچنین با تاکید بر ارکان 9 گانه منشور حکمرانی شهری گفت اصول فوق به عنوان منشور حکمرانی خوب شهری می توان دریافت که اصل شفافیت با تعریف بیان شده اصلی راهبردی برای حرکت پایدار و قابل ارتقا در حوزه حکمرانی خوب شهری است. چرا که اگر شهروندان بطور نظام مند و مستمر در جریان تصمیم گیری ها و اطلاعات شهری نباشند، نگرش آنها یا ارتقا نیافته و مشارکت آنها شکلی ظاهری و نامتوازن میگیرد و سایر اصول مخصوصا مسئولیت پذیری و پاسخگویی به خوبی اجرا نخواهد شد.

 

 در پایان مراسم مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت راه اندازی این سامانه دومین گام شهرداری یزد در اجرای شفافیت می باشد. وی اولین گام شهرداری یزد را عضویت در سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ذکر نمود که هر شهروند می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری تسلیم کند و دومین گام شهرداری در تحقق شفافیت که با حمایت های شهردار محترم امروز به وقوع پیوست راه اندازی  سامانه شفافیت شهرداری یزد به آدرس shafaf.yazd.ir  دانست.