سامانه ارائه آمار شهرسازی و درآمدی به صورت پویا و برخط برای مدیران شهرداری تولید شد

سامانه ارائه آمار شهرسازی و درآمدی به صورت پویا و برخط برای مدیران شهرداری تولید شد


سامانه ارائه آمار شهرسازی و درآمدی به صورت پویا و برخط برای مدیران شهرداری تولید شد

سامانه ارائه آمار شهرسازی و درآمدی به صورت پویا و برخط برای مدیران شهرداری یزد بر بستر پیام کوتاه و پست الکترونیک تولید شد.

به منظور دستیابی به موقع و بر خط اطلاعات آماری سیستم جامع شهرسازی، سازمان فاوا شهرداری نسبت به شناسایی گزارش های مورد نیاز در حوزه های شهرسازی و درآمد اقدام نمود. مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار ما گفت این سامانه در فاز اول بدین گونه طراحی شده است که در بازه های زمانی معین نسبت به ارسال اطلاعات آماری به صورت پیامکی و پست الکترونیک متناسب با شخص مخاطب، عمل می نماید. مسعود تاج آبی گفت در فاز بعدی پروژه کاربر امکان آن را خواهد داشت تا با مراجعه به وب سایت مربوطه نسبت به تغییرات زمان بندی و نوع گزارش برای شخص خود اقدام نماید. وی خاطر نشان کرد که درآینده این سامانه به زیرسیستم های دیگر شهرداری متصل خواهد شد.