رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد خبرداد: پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری و ارائه خدمات غیرحضوری سامانه شهرسازی در حال انجام است

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد خبرداد: پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری و ارائه خدمات غیرحضوری سامانه شهرسازی در حال انجام است


رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد خبرداد: پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری و ارائه خدمات غیرحضوری سامانه شهرسازی در حال انجام است

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد خبرداد:
پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری و ارائه خدمات غیرحضوری سامانه شهرسازی در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

مجید بیکی گفت: در راستای سیاست ها و اهداف کلان شهرداری و با محوریت واحد شهرسازی سازمان فاوا و معاونت شهرسازی شهرداری، سامانه شهروندسپاری که اکثر درخواستهای شهرسازی را تحت پوشش قرار می دهد، بزودی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: سامانه شهروند سپاری که به عنوان شیوه‌ای نوین در استفاده از فناوری‌های روز، امکان ثبت درخواست غیرحضوری و پیگیری خدمات  حوزه شهرسازی را تحت پوشش قرار می دهد، به زودی  راه اندازی خواهد شد.

مجید بیکی افزود:در همین راستا برای نهایی شدن پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری، تغییرات لازم در گردش کارهای استعلام و مفاصا حساب دفترخانه، پاسخ استعلام و مفاصا حساب، پاسخ استعلام و مفاصا حساب ادارت، پاسخ استعلام دفترچه، تمدید پروانه، پایانکار و پاسخ استعلام دفترخانه میز خدمت، همچنین جابجایی برخی از وضعیت ها در گردش کار انجام شده و گام مهمی در راستای راه اندازی سامانه شهروند سپاری برداشته شده که در ادامه این روند تکمیل خواهد شد.
 همچنین سامانه پیامکی اطلاع رسانی شهروندان از وضعیت پرونده خود در سامانه شهرسازی راه اندازی شده است که در این زمینه پس از ثبت درخواست توسط مراجعه کنندگان، گردش کار پرونده پس از رسیدن به هر مرحله بصورت پیامک به شهروندان اطلاع رسانی می شود.

با فراهم شدن پیش نیازهای راه اندازی سامانه شهروند سپاری شهرسازی، در آینده ای نزدیک شاهد ارائه کامل خدمات غیر حضوری سامانه شهرسازی بر بستر وب خواهیم بود. هر چند بسیاری از خدمات نیز هم اکنون نیز در سامانه
http://esup.yazd.ir/ugp
قابل دسترسی است