رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد: آنالیز اطلاعات مرتبط با تردد خودروهای سطح شهر یزد از طریق دوربین های سرعت و پلاک خوان برای پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد: آنالیز اطلاعات مرتبط با تردد خودروهای سطح شهر یزد از طریق دوربین های سرعت و پلاک خوان برای پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا


رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد: آنالیز اطلاعات مرتبط با تردد خودروهای سطح شهر یزد از طریق دوربین های سرعت و پلاک خوان برای پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد:
آنالیز اطلاعات مرتبط با تردد خودروهای سطح شهر یزد از طریق دوربین های سرعت و پلاک خوان برای پیشگیری و مقابله با شیوع کرونا  

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد در جلسه ستاد اجرایی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با کرونای یزد، گزارشی از وضعیت تردد های ثبت شده توسط دوربین های کنترل سرعت و پلاک خوان شهرداری را ارائه داد.

بیکی گزارش ماهیانه از تردد های ثبت شده  و مقایسه تردد در ماهها و روزهای مختلف را از مهمترین مزایای این سامانه برشمرد و افزود: گزارش تعداد پلاک های منحصر به فردی که در شهر یزد تردد داشته اند به تفکیک پلاک هر استان مشخص و بصورت مجزا ارائه شده است.

ارائه گزارش درصد افزایش یا کاهش تردد نسبت به مدت مشابه در ماهها و روزهای گذشته، ارائه گزارش نحوه تردد و تعداد تردد پلاک های بومی و غیربومی در سطح شهر،ارائه گزارش ترددهای غیر معمول و زیاد برخی از خودروها در سطح شهر و پیشنهاد ارسال پیامک هشدار برای رعایت محدودیت ها از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه توسط سازمان فاوا بود.