رونمایی از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد

رونمایی از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد


رونمایی از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

با حضور جمال الدین عزیزی شهرداریزد، مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، مهدی فلاح سرپرست سازمان فاوا  و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد رونمایی شد