رونمایی از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد

رونمایی از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

با حضور جمال الدین عزیزی شهرداریزد، مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، مهدی فلاح سرپرست سازمان فاوا  و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، از سامانه اعلام صوتی ایستگاه های اتوبوس درون شهری یزد رونمایی شد