در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر مطرح شد نصب ویدئو مپینگ در سطح شهر و اماکن تاریخی

در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر مطرح شد نصب ویدئو مپینگ در سطح شهر و اماکن تاریخی


در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر مطرح شد نصب ویدئو مپینگ در سطح شهر و اماکن تاریخی

در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر مطرح شد

نصب ویدئو مپینگ در سطح شهر و اماکن تاریخی

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جلسه بررسی ضرورت استفاده از امکانات دیجیتال ، نصب آبنما و ویدئو مپینگ در اماکن و بافت تاریخی  شهر یزد  در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر برگزار شد

مجید بیگی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات  شهرداری یزد گفت: در زمینه نصب ویدئو مپینگ به جای خرید تجهیزات و صرف هزینه می توان از خدمات شرکت ها در این زمینه بهره برد و این موضوع مستلزم برآورد هزینه های خریداری تجهیزات و مقایسه با هزینه مربوط به دریافت خدمات یا سرویس های مورد نظر خواهد بود.

بیگی همچنین بیان کرد: این طرح به صورت یک  نوع سرویس در قسمتی از شهر به صورت پایلوت توسط یک شرکت اجرا شود تا بعد از برطرف شدن مشکلات و عیب های احتمالی، تصمیم گیری در زمینه نصب ویدئو مپینگ در سایر قسمت های صورت گیرد.

در این جلسه مقرر شد که سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری با همکاری سازمان فاوای شهرداری و معاونت شهرسازی علاوه بر شناسائی شرکت های مرتبط  ظرف مدت سه هفته طرح جامعی را تهیه و برای تصویب نهایی در اختیار کمسیون شهر هوشمند قرار دهند