در پی اصلاحیه بودجه 98، لیست کامل پروژه های فاوا با توجه به عملکرد سه ماهه اخیر بررسی و بازبینی شد

در پی اصلاحیه بودجه 98، لیست کامل پروژه های فاوا با توجه به عملکرد سه ماهه اخیر بررسی و بازبینی شد


در پی اصلاحیه بودجه 98، لیست کامل پروژه های فاوا با توجه به عملکرد سه ماهه اخیر بررسی و بازبینی شد

در پی اصلاحیه بودجه 98، لیست کامل پروژه های فاوا با توجه به عملکرد سه ماهه اخیر بررسی و بازبینی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

با توجه به اصلاحیه بودجه از سوی معاونت برنامه ریزی شهرداری، در جلسه داخلی سازمان فاوا و با حضور معاونین و مدیران حوزهای مختلف فاوا ،پروژه های سازمان بررسی و طبقه بندی شد.

 بر اساس این طبقه بندی بیش از صد  پروژه سازمان فاوا در شش محور دسته بندی و به دفتر معاونت برنامه ریری شهرداری ارسال شد.

این طبقه بندی پروژه ها شامل پروژه های در جریان ، پروژه های غیر ضروری، عدم ابلاغ بودجه پروژه ، پروژه اتمام یافته و عدم اجرای پروژه می باشد که بعد از بررسی پروژه ، بر اساس اولویت طبقه بندی شد

سامانه آنلاین حساب شهروندی(کیف پول)، نرم افزار اتوبوس یاب(yazd bus) ,سامانه نظارت هوایی هوشمند،ارائه خدمات هوشمند در مناطق و سازمانها، توسعه زیرساخت(sdi), روزآمد سازی نقشه مناطق، ساماندهی پروندهای املاکی مناطق ، روزآمد سازی شبکه داخلی شهرداری و سازمانها و مناطق ،توسعه فیبر نوری ، هوشمند سازی صدور پروانه های ساختمانی و سیستم جامع شهرسازی و اجرای پروژه های شهر هوشمند از مهمترین برنامه های سازمان فاوا در بررسی بودجه بود