در روزهای تعطیل انجام شد: به روزرسانی و ارتقاء سرورهای مجازی شهرداری/ به روز رسانی سامانه جامع شهرسازی و شهروند سپاری

در روزهای تعطیل انجام شد: به روزرسانی و ارتقاء سرورهای مجازی شهرداری/ به روز رسانی سامانه جامع شهرسازی و شهروند سپاری


در روزهای تعطیل انجام شد: به روزرسانی و ارتقاء سرورهای مجازی شهرداری/ به روز رسانی سامانه جامع شهرسازی و شهروند سپاری

در روزهای تعطیل انجام شد:
به روزرسانی و ارتقاء سرورهای مجازی شهرداری/ به روز رسانی سامانه جامع شهرسازی و شهروند سپاری

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

 سرورهای مجازی شهرداری توسط واحد مانیتورینگ و زیرساخت سازمان فاوا ارتقا یافت. کارآیی و پاسخگویی سرورهای مجازی افزایش و قابلیت های نرم افزار مجازی سازی نیز در حوزه VDI افزایش یافت.

همچنین سامانه جامع شهرسازی و سامانه شهروند سپاری نیز با همت واحد شهرسازی سازمان فاوا ارتقا یافت و قابلیت های جدیدی به این سامانه ها اضافه گردید.

لازم به ذکر است که به علت گستردگی کار، در ابتدا تغییرات سامانه ها بصورت آزمایشی صورت گرفته و بعد از نهایی شدن تغییرات، سرورها و سامانه ها در روزهای تعطیل ارتقا می یابند