حضور سازمان فاوا شهرداری یزد در گردهمایی و نمایشگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز

حضور سازمان فاوا شهرداری یزد در گردهمایی و نمایشگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز


حضور سازمان فاوا شهرداری یزد در گردهمایی و نمایشگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز

 

سازمان فاوا شهرداری یزد در گردهمایی و نمایشگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد ، واحدهای مدیریت بانک اطلاعات شهری و سیستم جامع اطلاعات مکانی سازمان فاوا شهرداری یزد با شرکت در گردهمایی و نمایشگاه جانبی کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز به ارائه خدمات و دستاوردهای خود پرداختند.

به گفته علیمرادی مدیر واحد بانک اطلاعات شهری سازمان فاوا این گردهمایی و نمایشگاه جانبی آن  فرصتی برای ارائه دستاوردهای سازمان به ارگانهای اجرایی ، دولتی و دانشگاهی فراهم آورد. همچنین امکانی برای آشنایی با دستاوردهای دیگر شرکت کنندگان در خصوص راه اندازی سیستم اطلاعات مکانی برمبنای فناوری متن باز ، کاربرد فناوری جی پی اس موبایل در صنعت گاز و کاربرد GISدر مدیریت بحران بود.

در کارگاه جانبی این گردهمایی نیز ، سرسنگی مدیر واحد سیستم جامع اطلاعات مکانی سازمان فاوا شهرداری به ارائه مجموعه اقدامات شهرداری یزد در رابطه با زیرساخت اطلاعات مکانی پرداخت. وی از جمله مزایای استفاده از این زیر ساخت را قابلیت آن در مدیریت بحران ، ارتقاء امنيت اجتماعي ، ایجاد بستر مدیریت واحد شهری ، ایجاد بستر ارائه خدمات نوين و بهينه به شهروندان ، ایجاد فرصت‌های شغلی نوین و بستری جهت برقراری مشارکت کارآمد بین متولیان اطلاعات مکانی شهری دانست.

وی از جمله برنامه های آتی سازمان در این رابطه را توسعه و ارتقای سامانه ، بروزرسانی اطلاعات ، ساخت کاتالوگ داده و ایجاد متادیتا دانست.

گردهمایی و نمایشگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در صنعت گاز با ابتکار شرکت گاز استان یزد و با همکاری دانشگاه یزد در محل این دانشگاه طی دو روز برگزار گردید.