جلسه اختتامیه دوره کارآموزی دانشجویان در فاز اول طرح توسعه ICT شهرداری یزد برگزار شد

جلسه اختتامیه دوره کارآموزی دانشجویان در فاز اول طرح توسعه ICT شهرداری یزد برگزار شد


جلسه اختتامیه دوره کارآموزی دانشجویان در فاز اول طرح توسعه ICT شهرداری یزد برگزار شد

در ابتدای این نشست آقای خدمتگزار مشاور طرح و برنامه سازمان فاوا، گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده کارآموزان در طرح توسعه ICT شهرداری یزد ارائه کرد

در ابتدای این نشست آقای خدمتگزار مشاور طرح و برنامه سازمان فاوا، گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده کارآموزان در طرح توسعه ICT شهرداری یزد ارائه کرد. در ادامه آقای فعالی، مدیر عامل سازمان فاوا ضمن ابراز رضایت از تجربه بکارگیری کارآموزان دانشگاهی در پروژه‌های اجرایی سازمان گفت: امیدواریم با گسترش چنین اقداماتی، زمینه را برای نزدیکی هر چه بیشتر دانشجویان و دانشگاه ها با حوزه اجرایی و محیط کار واقعی ایجاد کنیم. در پایان این نشست با اهدای جوایزی از کارآموزان مجری این طرح تقدیر شد.

لازم بذکر است سازمان فاوا شهرداری یزد برای اجرای فاز اول طرح توسعه ICT شهرداری یزد٬ برای اولین بار با هماهنگی دانشگاه‌های یزد٬ علم و هنر و امام جواد (ع) 9 نفر از دانشجویان رشته‌های مهندسی صنایع و کامپیوتر را پس از انجام مصاحبه انتخاب کرد.