تولید تصاویر ارتوفتـو سـال 1377 شهر یـزد

تولید تصاویر ارتوفتـو سـال 1377 شهر یـزد


تولید تصاویر ارتوفتـو سـال 1377 شهر یـزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یـزد

در راستای تهیه بانک اطلاعاتی عکس‌های هوایی مربوط به شهر یزد این سازمان اقدام به تهیه تصاویر خام سال 1377 و در نهایت تولید تصاویر یکپارچه ارتوفتو از آنها نمود.

 این تصاویر به مساحت حدود 25000 هکتار شامل شهرهای یزد، شاهدیه و حمیدیا در سامانه جامع شهرسازی شهرداری یزد در حال بهره‌برداری می باشد.

از مزایای عکس‌های تولید شده می‌توان به تهیه نقشه‌های موضوعی، تشخیص باغاها، کشف تغییرات شهری، جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و... اشاره نمود.

با این اقدام تصاویر هوایی شهر یزد از سال 1335 تا سال 1400 در شهرداری یزد قابل استفاده می‌باشد.