تقدیر از زحمات محمود صدری عضو هیات مدیره سازمان فاوا

تقدیر از زحمات محمود صدری عضو هیات مدیره سازمان فاوا


تقدیر از زحمات محمود صدری عضو هیات مدیره سازمان فاوا

در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات مدیره سازمان فاوا برگزار شد از زحمات دو ساله محمود صدری در هیات مدیره سازمان تقدیر به عمل آمد.

در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیات مدیره سازمان فاوا برگزار شد از زحمات دو  ساله محمود صدری در هیات مدیره سازمان تقدیر به عمل آمد. آقای صدری نماینده وزارت کشور طی حکمی از سوی استاندار یزد به مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره سازمان فاوا منصوب شد که سازمان فاوا از تجربیات وی برای پیشبرد اهداف سازمانی بهره‌مند گردید. لازم بذکر است خانم اکرم فداکار نماینده وزارت کشور طی حکمی از سوی استاندار یزد از تاریخ 1393/07/03 به مدت 2 سال به عنوان عضو هیات مدیره سازمان منصوب شد.