تشکیل کمیسیون شهرهوشمند با هدف تسریع در امور هماهنگی شکل گیری شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد.

تشکیل کمیسیون شهرهوشمند با هدف تسریع در امور هماهنگی شکل گیری شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد.


تشکیل کمیسیون شهرهوشمند با هدف تسریع در امور هماهنگی شکل گیری شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد.

تشکیل کمیسیون شهرهوشمند با هدف تسریع در امور هماهنگی شکل گیری شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد.

 

Untitled2.pngتشکیل کمیسیون شهرهوشمند با هدف تسریع در امور هماهنگی شکل­گیری شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد.

 

مهندس قمی عضو شورای اسلامی شهر یزد  از تشکیل کمیسیون تخصصی شهر هوشمند در شورای اسلامی شهر یزد خبرداد و افزود: هدف از شکل گیری این کمیسیون را تسریع در امور هماهنگی شکل­ گیری شهر هوشمند عنوان نمود.

 

 

وی ضمن تاکید بر مشارکت ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی برای اجرای پروژه شهر هوشمند یزد  بر ضرورت همکاری بین بخشی دستگاه‌های اجرایی استان یزد برای تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر تاکید کرد.


این مقام مسئول هوشمندسازی شهر یزد را فرصت مناسبی برای ارتقاء فضای کسب و کار و رفع مشکل استان دانست و پرداختن به آن به عنوان یک موضوع منطقه‌ای ضروری عنوان نمود.

وی با تاکید بر نقش مهم طرح شهر هوشمند در ارتقای سطح زندگی شهروندان اظهار داشت: اصل اهداف اجرای پروژه شهر هوشمند ارائه خدمات بهتر و زندگی مطلوب‌تری برای آسایش و رفاه بیشتر مردم است.

 

در پایان مهندس تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد حرکت استان یزد به سوی استفاده از نوآوری‌های شهر هوشمند را یک نیاز برای بهره‌مندی شهروندان از خدمات بیشتر دانست و نقش شهرداری یزد را در ارائه این خدمات به مردم  مورد توجه ذکر نمود.