تشکیل جلسه همفکری جهت برگزاری همایش شهر هوشمند در استان یزد

تشکیل جلسه همفکری جهت برگزاری همایش شهر هوشمند در استان یزد


تشکیل جلسه همفکری جهت برگزاری همایش شهر هوشمند در استان یزد

روز گذشته جلسه همفکری جهت برگزاری همایش شهر هوشمند در استان یزد برگزار گردید.

این جلسه با حضور نمایندگانی از شرکت عصر جدید ایرانیان، کانون تفکر شهرهوشمند یزد و دانشگاه یزد به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در این جلسه‌ مسعود تاج آبی ریاست سازمان فاوا شهرداری یزد  به طرح موضوع پیرامون سرفصل ها وجزئیات همایش پرداخت. همچنین شرکت کنندگان به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود پیرامون نحوه ارائه محتوا در این همایش پرداختند. در پایان جلسه مقرر گردید تا دانشگاه یزد و کانون تفکر شهر هوشمند محتوا و سرفصل های قابل ارائه  در همایش را تهیه نماید و در جلسه آتی جهت تصویب نهایی به شور گذاشته شود.

 

شایان ذکر است که این نشست از مجموعه جلسات مشترک جهت نحوه همکاری و مشارکت در برگزاری همایش شهر هوشمند یزد و هماهنگی نهاد ها و شرکتها جهت ارائه توانمندیهای شهر و استان یزد در این همایش بوده است.

 

سازمان فاوا شهرداری یزد ، منطقه ویژه علم و فن آوری ، گروه پیشگامان کویر ، کانون تفکر شهر هوشمند ، پارک علم و فن آوری ، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد ، شرکت های دانش بنیان  استان از جمله شرکتها و نهادهای استان یزد هستند که در اقدامی مشترک میتوانند در این همایش و نمایشگاه جانبی آن حضور داشته باشند.